تبلیغات
والیبال استان قم - وظایف داور

قَوِّ عَلى خِدْمَتِكَ جَوارِحى

درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

پیوندهای روزانه

طبقه بندی

صفحات جانبی

نویسندگان

آمار وبلاگAdmin Logo
themebox Logo

کد اهنگ برای وبلاگنویسنده :اسپکر
تاریخ:یکشنبه 1 مرداد 1391-04:40 ق.ظ

وظایف داور
برخورد شرکت کننده ها

20_نیازمندی های رفتاری

1-20 برخورد ورزشکارانه

1-1-20 شرکت کننده ها باید قوانین رسمی والیبال و پیروی از آنها را بدانند .

2-1-20 شرکت کننده ها باید قضات داور در ارتباط با برخورد ورزشکرا را بدون بحث قبول کنند.

در موارد تردید تنها کاپیتان بازی می تواند در خواست روشن شدن موضوع را بکند.

3-1-20 شرکت کننده ها باید از عمل یا حالت گمراه کردن داور در جریان بازی یا پنهان کردن خطای هر تیمی خود خودداری کنند .

2-20 بازی جوانمردانه

1-2-20 شرکت کننده ها باید رفتار مودبانه و با ادبی همراه با بازی جوانمردانه را نه تنها برای داوران بلکه برای تیم حریف ، هم تیمی و تماشاگران داشته باشد .

2-2-20 گفتگو کردن بین اعضای تیم در طول مسابقه مجاز می باشد.

21 – بد رفتاری و مجازات آنها

1-21 بدرفتاری کوچک

بد رفتاری کوچک موردی نیست که موجب مجازات شود از وظایف داور اول است که تیم ها را از نزدیک شدن به مجازات برحذر داور و در این سطح باید با اعلام اخطار شفاهی یا علامت با دست و بدون استفاده از کارت از طریقه کاپیتان بازی به تیم هشدار دهد .

این اخطار جریمه نیست و نتایج فوری در بر ندارد و در برگ امتیازات مسابقه نیز ثبت نمی شود .

2-21 بدرفتاری مستوجب مجازات

رفتار نادرست عر عضو تیم نسبت به گروه داوران و مسئولان و اعضای تیم حریف ، بازیکنان خودی یا تماشاگران بر حسب درجه و شدت اهانت در سه درجه طبقه بندی می شود .

1-2-21 برخورد زشت بی ادبانه ، ادای کلمات توهین آمیز ، بی احترامی با حرکات و اشارت نامناسب .

2-2-21 رفتار اهانت آمیز : اهانت آمیز یا کلمات یا حرکات توهین آمیز

3-2-21 پرخاشگری و تهاجم : رفتار فیزیکی یا تهاجمی و یا رفتار تهدید آمیز

3-21 میزان جریمه

بر حسب درجه رفتار ناشایست و بر طبق قضاوت و رای داور اول مجازت های قابل اجرا عبارتند از : جریمه ، اخراج یا محرومیت.

1-3-21 جریمه : اولین رفتار خشن و بی ادبانه در مسابقه و به توسط هر عضو تیم با از دست دادن یک امتیاز و سرویس به تیم حریف جریمه می شود .

2-3-21 اخراج

1-2-3-21 هر عضو تیم که با اخراج از ست مجازات می شود نمی تواند در باقی مانده آن ست بازی کند او می تواند در منطقه جریمه قرار گیرد.

یک مربی اخراج شده از ست ادامه وظیفه اش را در آن ست از دست می دهد و باید روی صندلی جریمه که در پشت نیمکت تیم قرار داده شده بنشیند .

2-2-3-21 اولین رفتار زشت و تهاجمی به توسط هر یک از اعضا تیم با اخراج از ست مجازات می شود و جریمه دیگری در بر ندارد .

3-2-3-21 دومین رفتار خشم و بی ادبانه در همان مسابقه و به توسط همان عضو تیم که قبلا کارت زرد دریافت نموده است نیز با اخراج از ست مجازات می شود و جریمه دیگری در بر ندارد .

3-2-21 محرومیت

1-3-3-21 برای رفتار تهاجمی و پرخاشجویانه به وسیله محرویمت مجازات می شود و جریمه دیگری در بر ندارد.

2-3-3-21 اولین رفتار تهاجمی و یا رفتار تهدید آمیز به محرومیت مجازات می شود و جریمه دیگری در بر ندارد .

3-3-3-21 دومین رفتار زشت و تهاجمی در همان مسابقه و به توسط همان عضو تیم با محرومیت از مسابقه مجازات می شود و جریمه دیگری در بر ندارد.

4-3-3-21 سومین رفتار خشن و بی ادبانه در همان مسابقه و به توسط همان بازیکن تیم نیز با محرومیت از مسابقه مجازات می شود و جریمه دیگری در بر ندارد.

4-21 نحوه اجرای مجازات بد رفتاری

1-4-21 همه مجازات های بد رفتاری ، مجازات های فردی محسوب می شود و برای سرتاسر آن مسابقه به حساب می آید و در برگ امتیازات ثبت می شود.

2-4-21 تکرار بد رفتاری به توسط همان عضو تیم و در همان مسابقه به صورت تصاعدی جریمه می شود که در قانون 3-21 بیان شده است.(در تکرار بد رفتاری، عضو تیم مجازات سنگین تری دریافت می کند.)

3-4-21 اخراج یا محرومیت که در نتیجه رفتار زشت و تهاجمی یا تعرض ، پرخاشگری و حمله بدنی اعلام می شود نیازی به اخطا یا مجازات قبلی ندارد.

5-21 رفتار نادرست قبل و بین ستها :

هر گونه رفتار نادرست که قبل از شروع یا ما بین ست ها اتفاق می افتد بر طبق قانون 3-21 مجازات شده و مجازت در شروع ست اجراء می شود .

6-21 کارتهیا مجازات

اخطار : شفاهی یا با علامت با دست و بدون استفاده از کارت می باشد

جریمه : کارت زرد نشان داده می شود

اخراج : کارت قرمز نشان داده می شود

محرومیت : کارت های زرد و قرمز مشترکا نشان داده می شود

قانون 21- بد رفتاریها و مجازات آنها

انواع بد رفتاری

A

بد رفتاری کوچک

صحبت کردن غیر کاپیتان بازی داوران –

صحبت نادرست با بازیکنان تیم خود

و تیم حریف یا تماشاگران و ...

B

رفتار خشن و بی ادبانه

کلمات غیر ورزشی و توهین آمیز ،

بی احترامی به وسیله حرکات و اشارت

نامناسب بر رای داوران و سایر مسئولین

C

رفتار زشت و تهاجمی

فحاشی و حرکات توهین آمیز و اهانت

به وسیله اشارات و حرکات زشت و غیره ...

D

رفتار تهاجمی تهدید آمیز

حمله کردن و نشان دادن به ایراد ضرب

و انجام ضرب و ...

مجازات ها


- اخطار شفاهی توسط داور به کاپیتان بازی جهت آگاهی سایر بازیکنان به عدم تکرار آن عمل هیچ گونه جریمه ای ندارد و در برگ امتیازات ثبت نمی شود .

B-1 اولین رفتار خشن و بی ادبانه: کارت زرد ،یک امتیاز و سرویس به حریف داده می شود.

B-2 دومین رفتار خشن و بی ادبانه همان بازیکن : کارت قرمز ،اخراج از ست

B-3 سومین رفتار خشن و بی ادبانه همان بازیکن:کارت زرد وقرمز،محرومیت از بازی C-1 اولین رفتار زشت و تهاجمی :کارت قرمز ،اخراج از ست

2_C دومین رفتار زشت و تهاجمی همان بازیکن:کارت زرد و قرمز،محرومیت از بازی

D-1 اولین رفتار تهاجمی و تهدید آمیز: کارت زرد و قرمز ،محرومیت از بازی

اخراج از ست=بازیکن در منطقه جریمه قرار می گیرد.

محرومیت=بازیکن منطقه بازی را ترک می کند.

بخش 8

داوران و مسئولیت هایشان و علائم رسمی

22- گروه داوری و نحوه عمل ها

1-22 ترکیب

گروه داوری برای اداره یک مسابقه از مسئولان ذیل ترکیب می شود

داور اول

داور دوم

نویسنده

کمک نویسنده

داور خط (چهار ) دو

2-22 نحوه عملکردها

1-2-22 فقط داوران اول و دوم می توانند در جریان مسابقه سوت بزنند.

2_1_2_22 داوران اول برای سرویس سوت می زند و علامت می دهد تا رالی شروع شود.

2-1-2-22 داوران اول و دوم پایان رالی را با سوت اعلام می نمایند به شرط این که آن ها یقین حاصل نمایند که خطا اتفاق افتاده و مایت خطا را تشخیص داده اند.

2-2-22 آنها می توانند در زمانیکه توپ خارج از بازی است سوت بزنند و اعلام نمایند که با درخواست تیم موافقند یا آن را رد می کنند .

3-2-22 بلافاصله بعد از سوت داوران برای نشان دادن پایان رالی ، آنها بایستی از علائم رسمی دست ها استفاده کنند .

1-3-2-22 اگر خطا توسط داور اول اعلام شده است او این موارد را نشان خواهد داد

الف ) تیمی که باید سرویس بزند

ب ) ماهیت یا نوع خطا

ج) بازیکن خطا کننده ( در صورت لزوم)

داور دوم علائم داور اول را با تکرار کردن تعقیب می کند

2-3-2-22 زمانی که داور دوم خطائی را سوت می زند بایستی :

1- نوع خطا را نشان دهد

2-بازیکن خطا کننده

3- جهت تیم سرویس زننده را بعد از علامت داور اول نشان می دهد

در این حالت داور اول نباید نوع خطا و بازیکن خطا کننده را نشان دهد بلکه او فقط باید جهت تیم سرویس زننده را نشان دهد .

3-3-2-22 در صورتی که خطای ضربه حمله توسط بازیکنان ردیف عقب یا لیبرو انجام گیرد هر دو داور (اول و دوم ) بر طبق قانون 1-3-2-22 و 2-3-2-22 می توانند سوت بزنند .

4-3-2-22 در حالتی که خطای طرفین اعلام می شود هر دو داور این موارد را نشان خواهند داد.

الف ) ماهیت یا نوه خطا

ب ) بازیکنان خطا کننده ( در صورت لزوم )

ج) تیم سرویس زننده توسط داور اول صورت می پذیرد .

23- داور اول

1-23 مکان استقرار

داور اول وظائفش را در حالت نشسته یا ایستاده روی سکوی داوری که در انتهای یک طرف تور قرار دارد انجام می دهد دید او باید حدود 50 سانتی متر بالاتر از لبه فوقانی تور باشد .

2-23 اختیارات (قدرت )

داور اول اداره مسابقه را از شروع تا پایان به عهده دارد اختیارات او ما فوق بر همه داوران و اعضا هر دو تیم مسابقه دهنده است

در جریان مسابقه تصمیمات داور اول نهایی است او قدرت دارد تصمیمات دیگر اعضاء گروه داوران را رد کند و این در صورتی است که تشخیص دهد رای آن ها اشتباه بوده است داور اول حتی می تواند هر یک از اعضاء گروه داوری که وظائفش را به طور صحیح انجام نمی دهند جایگزین نماید .

2-2-23 داور اول بر کار توپ رسان ها ، تمیز کننده های زمین بازی نظارت و کنترل دارد .

3-2-23 داور اول قدرت دارد در هر امر پیچیده بازی حتی آن هایی که در این قانون تدارک و پیش بینی نشده اخذ تصمیم نماید .

4-2-23 داور اول نباید اجازه دهد در باره تصمیمش بحث و گفتگو شود اما به درخواست کاپیتان بازی ، داور اول در مورد بکار بردن یا تفسیر قوانین که پایه تصمیماتش بر اساس آن استوار بوده است توضیح خواهد داد .

چنانچه کاپیتان بازی عدم موافقتش را نسبت به توضیحات داور اول ابراز نماید و حق اعتراض را بر علیه آن توضیحات و تصمیمات انتخاب کند او باید بلافاصله حق ثبت اعتراضش را در پایان مسابقه برای نتیجه بازی در برگ امتیازات مسابقه رزرو نماید و داور اول باید این حق را برای کاپیتان بازی محفوظ دارد .

5-2-23 داور اول مسئولیت دارد قبل از شروع مسابقه و در جریان آن تعیین کند که شرایط منطقه بازی ، وسائل و تجهیزات با ضرورت های انجام بازی مطابقت دارد .

3-23 مسئولیت ها

1-3-23 قبل از مسابقه داور اول

1-1-3-23 شرایط منطقه بازی توپ ها و دیگر تجهیزات را مورد بازرسی قرار می دهد.

2-1-23 قرعه با سکه را بین کاپیتان هر دو تیم اجرا می کند.

3-1-3-23 گرم کردن تیم ها را کنترل می کند .

2-3-23 در جریان مسابقه وظایف داور اول :

1-2-3-23 اخطار به تیم ها را صادر می کند .

2-2-3-23 جریمه شدن به وسیله بد رفتاری و تاخیرات / رفتارهیا نادرست و تاخیرها را مجازات می کند .

3-2-3-23 تصمیم گیری داور اول :

الف – خطاهای سرویس زننده و خطاهای جای گیری تیم سرویس زننده که شامل استتار هم می شود.

ب – خطاهای بازی با توپ

ج- خطاهای روی تور

د- خطاهای حمله لیبرو و بازیکنان ردیف عقب

س – ضربه حمله کامل توسط هر بازیکنان که نسبت به پاس پنجه توسط لیبرو در منطقه جلو و بالاتر از لبه بالای تور اجرا شود .

ه- توپی که کاملا از فضای زیر تور عبور کند .

و – دفاع کامل توسط بازیکنان ردیف عقب یا قصد به دفاع لیبرو .

3-3-23 در پایان مسابقه داور اول برگ امتیازات را کنترل کرده و آن را امضا می کند .

24 – داور دوم :

1-24 مکان استقرار

داور دوم وظائفش را به حالت ایستاده در نزدیک میله و خارج از زمین بازی و در آن طرف زمین مقابل و روبروی داور اول اجراء می نماید .

2-24 اختیارات

1-2-24 داور دوم کمک داور اول است اما به نوبه خود حیطه قدرت داردچنانچه داور اول قادر به ادامه کارش نباشد داور دوم جایگزین داور اول می شود .

2-2-24 داور دوم می تواند ، بدون سوت زدن خطاهایی که خارج از حیطه قضاوتش می باشد علامت دهد اما نباید در قبولاندن آنها به داور اول اصرار می ورزد .

3-2-24 داور دوم کار نویسنده را کنترل می کند.

4-2-24 داور دوم اعضاء هر دو تیم را که روی نیمکت تیم مستقر هستند را کنترل و رفتار نادرست آنها را به اطلاع داور اول می رساند .

5-2-24 داور دوم بازیکنانی را که در ناحیه گرم کردن هستند کنترل می کند.

6-2-24 داور دوم با وقفه های درخواستی تیم ها موافقت نموده زمان آنها را کنترل می کند و درخواست های نابجا را ردمی کند

7-2-24 داور دوم تعداد تایم اوت ها و تعویض های استفاده شده تیم ها را کنترل نموده و تایم اوت دوم و تعویض های پنجم و ششم را به اطلاع داور اول می رساند .

8-2-24 در حالت مصدومیت بازیکن ، داور دوم اجازه تعویض استثنایی را صادر نموده و یا با وقت 3 دقیقه برای بهبودی بازیکن مصدوم موافقت می نماید .

9-2-24 داور دوم شرایط زمین به ویژه قسمت منطقه جلو را کنترل می نماید.

او همچنین در جریان مسابقه توپ ها را کنترل می کند که کاملا با قوانین و مقررات مطابق داشته باشد .

10-2-24 داور دوم اعضاء تیم ها را که در مناطق جریمه مستقر می باشند تحت نظارت قرار داده و رفتار نادرست آنها را داور اول گزارش می نماید.

3-24 مسئولیت ها

1-3-24 در شروع هر ست در تعویض زمین ها در ست نتیجه (پنجم ) و هر موقع که لازم باشد داور دوم وضعیت جاگیری های موجود بازیکن در زمین را برابر با برگ ارنج ارائه شده آن ها کنترل می نماید.

2-3-24 در جریان مسابقه داور دوم ، در موارد زیر تصمیم می گیرد سوت می زند و علامت می دهد:

1-2-3-24 تجاوز به داخل زمین حریف و همچنین نفوذ به فضای حریف از زیر تور

2-2-3-24 خطاهای جاگیری تیم دریافت کننده

3-2-3-24 خطای تماس بازیکن با قسمت پایین تور یا برخورد او با آنتن در سمت خودش.

4-2-3-24 دفاع کامل توسط بازیکنان ردیف عقب یا قصد به دفاع بازیکنان لیبرو یا خطای ضربه حمله به وسیله بازیکنان ردیف عقب یا لیبرو ( حمله کامل شده توسط یک بازیکن زمانی که پاس توسط لیبرو با پنجه در منطقه جلو زمین و بالاتر از تور داده شده است ).

5-2-3-24 – برخورد توپ به یک شی خارجی

6-2-3-24 برخورد توپ به زمین در شرایطی که داور اول در وضعیتی است که قادر به تشخیص و مشاهده برخورد نباشد .

7-2-3-24 اگر توپ به طور کامل یا قسمتی از توپ از خارج فضای مجاز آنتن طرف خودش وارد فضای حریف شود یا تماس با آنتن سمت خودش.

3-3-24 در پایان بازی برگ امتیازات مسابقه را امضا می کند.

25- نویسنده

1-25 محل استقرار

نویشنده وظائفش را در حالت نشسته در پشت میز نویسنده و در آن طرف زمین بازی مقابل و روبروی داور اول اجراء می نماید .

2-25 مسئولیت ها

نویسنده برگ ثبت امتیازات مسابقه را بر طبق قوانین و با همکاری داور دوم تکمیل و محافظت می کند

او با بکار بردن زنگ یا یک وسیله زنگ دار برای این که بتواند به موقع به داوران علامت داده و آن ها را مطلع سازد مسئولیت هایش را انجام می دهد.

1-2-25 قبل از شروع مسابقه و ست نویسنده :

1-1-2-25 اطلاعات و مشخصات مربوط به مسابقه و تیم ها را برابر با روش های معمول در برگ امتیازات مسابقه ثبت نموده و از کاپیتان ها و مربیان هر دو تیم امضاء دریافت می نماید .

2-1-2-25 شماره بازیکنان شروع کننده ست را برای هر دو تیم با استفاده از برگ آرنج یادداشت می نماید .

اگر نویسنده نتواند به موقع برگهای ارنج را دریافت کند ، او باید فورا داور دوم را از حقیقت امر آگاه کند .

2-2-25 در جریان مسابقه ، نویسنده :

1-2-2-25 امتیازات کسب شده تیم ها را ثبت نموده.

2-2-2-25 کنترل ترتیب سرویس هر تیم و اعلام هر گونه اشتباه در ترتیب سرویس سریعا بعد از ضربه سرویس سریعا بعد از ضربه سرویس به داوران به وسیله هر گونه وسیله صوتی که در اختیار دارد .

3-2-2-25 در قانون جدید تعویض ، نویسنده بازی درخواست تعویض را با زدن زنگ اعلام می کند شماره بازیکنان تعویضی را کنترل کرده و تعویض ها و تایم اوت ها را ثبت می کند و به داور دوم اعلام می کند.

4-2-2-25 داوران را از درخواست توقف های بیش از حد مجاز مطلع می کند.

5-2-2-25 پایان هر ست و همچنین رسیدن به امتیاز 8 را در ست نتیجه به داوران اعلام می کند .

6-2-2-25 ثبت هر گونه جرایم و در خواست های نابجا .

7-2-2-25 تمام وقایع دیگر را با راهنمایی داور دوم به ثبت می رساند مانند تعویض های استثنایی ، وقت برای بهبودی مصدوم وقفه های طولانی مدت مزاحمت های خارجی و غیره .

8-2-2-25 کنترل وقفه های قانونی بین ست ها .

3-2-25 در پایان مسابقه ، نویسنده :

1-3-2-25 نتیجه نهایی را ثبت می کند .

2-3-2-25 در حالت اعلام اعتراض که با اجازه قبلی داور اول بوده شخصا اعتراض را می نویسد یا به کاپیتان تیم معترض اجازه می دهد واقعه اعتراض اعلام شده را توضیح دهد یا در ورقه برگ منشی بنویسد.

3-3-2-25 پس از این که خود برگ امتیازات مسابقه را امضاء کرد از کاپیتان های تیم ها و سپس از داوران امضاء اخذ می نماید .

26- کمک نویسنده

1-26 کمک نویسنده وظائفش را در حالت نشسته در کنار نویسنده انجام می دهد.

2-26 مسئولیت ها

جابجایی لیبروها را ثبت می کند. او کمک در وظایف اجرایی نویسنده می باشد در صورتی که نویسنده نتواند بکار خود ادامه دهد کمک نویسنده جایگزین او می شود .

1-2-26 قبل از شروع مسابقه کمک نویسنده بایستی :

1-1-2-26 آماده کردن برگه کنترل لیبرو

2-1-2-26 آماده کردن برگه منشی ذخیره

2-2-26 در طول مسابقه کمک نویسنده بایستی :

1-2-2-26 ثبت جزئیات تعویض لیبرو

2-2-26 اعلام کردن هر گونه خطا به داوران به وسیله استفاده از زنگ

3-2-2-26 اعلام شروع و پایان تایم اوت فنی

4-2-2-26 اداره کردن تابلوی امتیازات دستی روی میز منشی

5-2-2-26 مطابقت داشتن تابلوی امتیازات با برگه منشی

6-2-2-26 در صورت لزوم استفاده از برگه منشی ذخیره

3-2-26 در پایان مسابقه کمک نویسنده بایستی :

1-3-2-26 برگه کنترل لیبرو را امضاء کرده و آن را ارائه می دهد برای کنترل :

2-3-2-26 امضاء برگه امتیازات

27 _داوران خط

1-27 اگر در مسابقه از دو داور خط استفاده شود آنها باید در گوشه های زمین بازی ، نزدیک به سمت دست راست هر یک از داوران و به طور مورب (قطر یکدیگر ) در فاصله 1 تا 2 متری گوشه ها در وضعیت ایستاده مستقر شوند هر یک از آن ها دو خط انتها و کناری طرف خودشان را کنترل می کنند .

برای مسابقات جهانی و رسمی FIVB بکار گیری چهار داور خط الزامی است آن ها در داخل منطقه آزاد زمین و در فاصله 1 تا 3 متری هر گوشه زمین و در امتداد فرضی یک خط ایستاده و آن خط را کنترل می کنند .

2-27 مسئولیت ها

1-2-27 داوران خط وظائفشان را با استفاده از پرچم های (40 ×40 سانتیمتر ) اجرا می نمایند.

1-1-2-27 در زمانی که توپ در نزدیک خط تحت مسئولیت شان به زمین می خورد آن ها داخل یا خارج بودن توپ را به با پرچم علامت می دهند.

2-1-2-27 زمانی که توپ توسط تیم دریافت کننده لمس گردد و به خارج از زمین برود ، آنها علامت لمس را نشان می دهند .

3-1-2-27 وقتی که توپ به آنتن برخورد کند یا توپ سرویس از خارج فضای مجاز از روی تور بگذرد و غیره آن ها علامت می دهند .

4-1-2-27 هر بازیکنی ( به استثنای سرویس زننده ) که در لحظه زدن سرویس هر قسمت خارج از زمین بازی را لمس کنند آن ها علامت می دهند.

5-1-2-27 خطاهای پای سرویس زننده را علامت می دهند.

6-1-2-27 هر گونه برخورد با آنتن را در طرف خودشان توسط هر بازیکن که با توپ بازی می کند یا کوشش که با توپ بازی کند.

7-1-2-27 توپی که در خارج از فضای مجاز عبور توپ از تور عبور می کند و به داخل زمین حریف می رود یا با آنتن طرف خودش برخورد می نماید .

2-2-27 به درخواست داور اول ، داور خط باید علامتش را تکرار نماید .

28- علائم رسمی

1-28 علائم با دست داوران

داوران باید با علائم رسمی با دستها دلیل سوت زدنشان (ماهیت خطایی که با سوت اعلام شده یا مقصود از اجازه وقفه ) را نشان می دهد علامت باید برای لحظه ای نگهداشته شود و اگر علامت با یک دست نشان داده می شود دستی که در طرف مربوط به خطا کننده یا درخواست کننده است باید برای علامت دادن بکار برده شود .

2-28 علائم با پرچم داوران خط

داوران خط باید با علائم رسمی با پرچم نوع خطا را علامت دهند و علامت را برای لحظه ای نگهدارند .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : آموزشی 

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.